Zhejiang YASHA Decoration Co., Ltd.
 
Zhejiang YASHA Curtain Wall Co., Ltd.
 
Zhejiang YASHA Industrial Park Development Co. Ltd.
 
Zhejiang YASHA Mechanical & Electrical Installation Co. Ltd
 
Zhejiang YASHA Landscape Gardening Engineering Co., Ltd.
 
Vann Intelligence
 
Chengdu Hengji Decoration Engineering Co., Ltd.
 
Yingchuang Technology
 
Shanghai Lantian Building Decoration Engineering Limited Company
 
mhome